Întrebări frecvente

Hotărârea de Guvern nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje defineşte termenii specifici astfel:
•    “Ambalaj” înseamnă orice produs , indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat să cuprindă bunuri, în scopul reţinerii , protejării , manipulării , distribuţiei şi prezentării acestora, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, deasemenea,considerat ambalaj.
•    “ Deșeuri de ambalaje” sunt ambalajele sau materialele de ambalare care nu mai satisfac cerințele și scopul pentru care au fost proiectate și fabricate şș care rămân după ce a fost utilizat produsul ambalat.

Momentul în care se consideră introdus pe piață ambalajul este considerat momentul importului, pentru ambalajele provenite din afara României, și momentul achiziției, pentru cele achiziționate de pe piața națională.

Tipurile de ambalaj în funcție de material sunt:
• Ambalaje din materiale plastice: PET – polietilen tereftalat, HDPE – polietilenă de mare densitate, PVC – policlorură de vinil, LPDE – polietilenă de mică densitate, PP – polipropilenă, PS – polistiren
• Ambalaje din hârtie şi plăci fibrolemnoase: Carton ondulat, Carton neondulat, Hârtie
• Ambalaje metalice: Oţel , Aluminiu
• Ambalaje din lemn: Lemn, Plută
• Ambalaje textile: Bumbac, In
• Ambalaje din sticlă: Sticlă incoloră, Sticlă verde, Sticlă brună
• Ambalaje din materiale compozite:

 • Hârtie și carton/diverse metale
 • Hârtie și carton/plastic
 • Hârtie și carton/aluminiu
 • Hârtie și carton/tablă galvanizată
 • Hârtie și carton/plastic/ aluminiu
 • Hârtie și carton/plastic/ aluminiu/tablă galvanizată
 • Plastic/aluminiu
 • Plastic/tablă galvanizată
 • Plastic/diverse metale
 • Sticlă/plastic
 • Sticlă/aluminiu
 • Sticlă/tablă galvanizată
 • Sticlă/diverse metale

În România se aplică principiul răspunderii extinse a producătorului așa cum este el definit în Legea 249/2015.

Autoritatea care gestionează cantitățile de deșeuri de ambalaje puse pe piața din România este Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Categoriile de ambalaje sunt:
•    “ Ambalaj primar” sau ambalaj de vânzare, este ambalajul conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau pentru consumator în punctul de achiziție;
•    “ Ambalaj secundar“ sau ambalaj grupat/supra-ambalaj,  este ambalajul conceput pentru a constitui la punctul de achiziție o grupare a unui număr de unități de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final, ori dacă servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; acesta poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;
•    “Ambalaj terțiar” sau ambalaj de transport, este ambalajul conceput pentru a ușura manipularea și transportul unui număr de unități de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării sau al transportului;
•    “Ambalaj reutilizabil” este ambalajul refolosit pentru același scop, a cărui returnare către consumator sau comerciant este asigurat de plata unei sume – sistem depozit, prin rechiziționare sau în alt mod.

Responsabilitatea de transmitere a informațiilor către AFM este persoana din cadrul companiei care pune pe piață deșeuri desemnată a fi responsabil de mediu în cadrul firmei, care poate fi persoană fizică sau juridică, cu condiția să dețină obligatoriu o diplomă a unui curs pe mediu.

Este necesar doar raportul lunar primit de la Eco AMB Provider.
Acesta este făcut în baza notificării pe care fiecare client o face referitor la cantitatea de deșeuri de ambalaje primare, secundare și terțiare pe care o introduce pe piața națională.

25 ale lunii pt luna precedentă, cu mențiunea că până la data de 25 februarie clienții care au semnat contract cu Eco AMB Provider după data de 01 ianuarie a anului precedent, deci nu au 1 an întreg calendaristic, trebuie să depună la Autoritatea Națională de Mediu locală evidența deșeurilor de ambalaje puse pe piață în anul anterior.

Taxa pe care trebuie să o plătești anual către AFM pentru diferența dintre cantitatea de ambalaje introduse pe piața națională și ambalajele reciclate este de 2.000 RON pe tonă. Printr-un contract cu Eco AMB Provider beneficiezi de o reducere substanțială a acestor cheltuieli și plătești cu mult sub acest preț pe tonă de ambalaje puse pe piață.

Cantitatea pentru care Eco AMB Provider plătește bonificație este de maxim 5% din cea introdusă pe piață pe categoria respectivă de ambalaj.